Regular


Després de l’execució serà necessari afinar tot allò que sigui necessari per obtenir el millor resultat possible