Pensar


És necessari estudiar, pensar i/o calcular tot allò que tenim i què podem millorar