Mantenir


Després d’assolir els objectius cal mantenir-los i millorar-los