Objectius


En primer lloc en l’apartat d’energia, i tal com i com s’explica a la pròpia web, es vol oferir assessorament energètic, tant en contractació com en optimització, així com serveis d’enginyeria en forma de certificats energètics i auditories energètiques.


En tant que l’assessorament i estudi inicial és crucial, entenem que tant l’assistència tècnica, com l'execució, com el propi manteniment que s’hauria de dur a terme és capital i no hauria d’anar per separat. És per aquest motiu que nosaltres volem ser-hi tant al començament com desprès en el seguiment i vigilància. Sens dubte el repte és tancar un cercle per a què el servei que donem sigui el més complet possible.


En cas de qualsevol pregunta o consulta no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres a través de l'apartat habilitat en la nostra pàgina web.