POLíTICA DE PRIVACITAT

EMC2 CONTROL SL es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del deure de tractar-los amb confidencialitat, i assumeix, en aquest sentit, les mesures de tipus tècnic, organitzatiu i de seguritat necessàries per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb lo establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i a mes la legislació aplicable.
La contractació per part del usuari dels serveis prestats en aquest site, implicarà el consentiment exprés d’aquest, per el seu ús i tractament de les dades personals aportades en el moment del seu registre que permeten dissenyar millores en els serveis prestats, així com per mantenir-lo informat, be por correu electrònic o bé per qualsevol altre mitjà, de novetats, productes i serveis relacionats amb aquest site. L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se EMC2 CONTROL SL el dret a excloure dels serveis registrats a tots els usuaris que hagin facilitat dades falses, sense perjudici de les altres acciones que procedeixin en Dret.
Així mateix, els informem que per a la utilització del nostre lloc web es necessari la utilització de cookies. Les cookies son petits arxius de text que es col·loquen al seu equip per emmagatzemar informació diversa sobre vostè i les seves preferències. Si vostè ho desitja pot configurar el navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies en el seu disc dur. Si us plau consulti les instruccions i manual del seu navegador per ampliar aquesta informació.
Qualsevol usuari registrat podrà accedir en qualsevol moment i exercir els seus drets d’accés, rectificació, modificació i en cas de cancel·lació ho haurà de comunicar  a la direcció: info@energiacontrol.cat

DRETS I OBLIGACIONS

Les presents condicions generals tenen per objecte regular les condicions d’us de la pagina web ubicada  a www.energiacontrol.cat (d’ara en endavant “la web”) i de la que és titular l’empresa EMC2 CONTROL SL,(d’ara en endavant  Energia i Control ) inscrita en el Registre Mercantil de Girona, volum 2557, foli 40, fulla numero GI-43122, amb NIF B17935461 i amb domicili fiscal a Girona amb objecte social de comercialització al major i al detall de productes.

La web permet que el client pugui consultar i contactar. Al efectuar aquesta opertativa de contacte a traves d’Internet, el client accepta expressament, sense reserves ni cap excepció, totes les condicions generals que aquest document exposa. Aquestes constitueixen integrament lo convingut entre les parts referent a les transaccions on-line de compraventa entre Energia i Control i els seus clients. La simple utilització de la web, atribueix a qui faci ús d’ella, la condició d’usuari. Així mateix, el client manifesta que la persona que utilitza la web en el seu nom és usuari autoritzat per ell mateix i que té la capacitat d’emetre comandes de productes i serveis a Energia i Control en nom o per compte del client.La web no exigeix al seus usuaris la prèvia subscripció o registre per a la simple navegació, accés o utilització del servei en qüestió. Per contra, per el accés a determinats continguts i serveis s’exigirà al usuari un registre previ, passant aquest a denominar-te usuari registrat. En el que a tractament de dades personals es refereixi, vegis la Política de Privacitat de Energia i Control. La web posa a disposició dels seus usuaris informació i característiques  dels productes i serveis que ofereix Energia i Control. També inclou una sèrie d’elements anomenats hipervincles(botons, banners, links o enllaços, etç) que permeten a l’usuari accedir a altres webs relacionades amb el objecte social de la web o altres diferents. La complementació d’aquestes eines té com a ultima finalitat proporcionar i facilitar la navegació del usuari, no sent  responsable Energia i Control de les pagines web a les que accedeixi l’usuari a traves de la pàgina, en lo que el Dret a l’Honor pugui afectar. Per tot aixo, serà l’usuari qui sota la seva responsabilitat accedirà als hipervincles. Energia i Control tractarà en la seva mesura comprovar aquests hipervincles, restringint, bloquejant o eliminant els enllaços quan aquests atemptin contra lo establert en les presents condicions generals.

Accés i seguretat

A l’hora de realitzar el servei de registre previ a la compra, l’usuari té l’opció d’escollir el seu nom i usuari ( d’ara en endavant “claus d’accés”) i es compromet a utilitzar-les d’acord amb les clàusules següents:

  • És responsabilitat i obligació de l’usuari mantenir la confidencialitat de la seves claus d’accés. L’Usuari informarà immediatament a Energia i Control si es produeix la pèrdua de les claus d’accés. Així mateix, és responsable de mantenir-la en un lloc segur i establir els procediments necessaris perquè només pugui ser utilitzada únicament  pels usuaris acreditats.
  • El client sera responsable de l’us de les claus que algun empleat, representant, dependent, apoderat o persona vulgui utilitzar. El client haurà d’informar puntualment de qualsevol canvi que es produeixi en relació amb els usuaris autoritzats.

El client accepta que qualsevol comanda emesa a traves del programa de comerç electrònic o altre mitja electrònic, en el que siguin necessàries la utilització de claus d’accés és una comanda vàlida i vinculant per el client, i davant de qualsevol dubte tindrà validesa per ambdues parts com si aquest s’hagués realitzat per escrit.

Drets i obligacions del usuari

L’usuari es compromet a fer un us lícit, diligent, honrat i correcte de tota la informació a la que té accés a traves de la web o de tercers prèviament proporcionats  per  Energia i Control, sota els principis de la bona fe i amb el respecte en tot moment a la legalitat vigent. Igualment l’usuari adquirirà el compromís de no provocar ni maliciosa ni intencionadament danys o perjudicis als que puguin alterar la web, així com no introduir o difondre els anomenats “virus informàtics” que puguin produir alteracions no autoritzades dels continguts o sistemes integrants de la web. El compromís adquirit s’ha de regir sobre la utilització de continguts conforme la legalitat. El client renuncia a qualsevol oposició present o futura a la validesa i execució de qualsevol comanda emesa utilitzant el programa de comerç electrònic al·legant que la comanda fou emesa i autoritzada per mitjans electrònics. El client es responsable de totes les despeses i costes d’utilització de la web, incloent sense caràcter exhaustiu, els costos de consumo i connexió telefònica, equipo de telecomunicacions, etc.

 

POLITICA DE COOKIES

Des d’aquest lloc web volem informar-te que la nostra pàgina web utilitza cookies per analitzar la navegació d’usuaris. Les cookies són uns arxius que s’instal•len en l’equip des del qual accedeixes a la nostra web amb les finalitats que es descriuen en aquesta pàgina.L’aplicació que utilitzem per obtenir i analitzar la informació de la navegació és Google Analytics: www.google.com/analytics/ i www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html. Aquesta aplicació ha estat desenvolupada per Google, que ens presta el servei d’anàlisi d’audiència de la nostra pàgina. Aquesta empresa pot utilitzar les dades per millorar els seus propis serveis i per oferir serveis a altres empreses. Pots conèixer aquests altres usos des dels enllaços indicats. Aquesta eina no obté dades dels noms o cognoms dels usuaris ni l’adreça postal des d’on es connecten. La informació que obté està relacionada, per exemple, amb el número de pàgines visitades, l’idioma, xarxa social en la que es publiquen les nostres notícies, la ciutat a la que està assignada l’adreça IP des de la que accedeixen els usuaris, el número d’usuaris que ens visiten, la freqüència i reincidència de les visites, el temps de visita, el navegador que usen i l’operador o tipus de terminal des del que es fa la visita. Aquesta informació la utilitzem per millorar la nostra pàgina, detectar noves necessitats i valorar les millores a introduir amb la finalitat de prestar un millor servei als usuaris que ens visiten. Si vols permetre, conèixer, bloquejar o eliminar les cookies instal•lades en el teu equip pots fer-ho des de la configuració de les opcions del navegador instal•lat en el teu ordinador. Pots trobar informació sobre com fer-ho en el cas que facis servir algun d’aquests navegador:

Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

Chrome: “http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042

Opera: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

 

  • Email: info@energiacontrol.net
  • Twitter: @energiacontrol